Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής ως Ενδιάμεσος Φορέας ολοκλήρωσε με επιτυχία την 1η πληρωμή ενταγμένου έργου δημοσίου χαρακτήρα, της 1ης πρόσκλησης του Ε.Π.…

Στελέχη του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Διακρατικού σχεδίου «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» (“Blue Growth Incubators…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΜνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία” του Τμήματος Ναυτιλιακών…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διήμερο εργασίας διοργάνωσε το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής σε συνεργασία με τον Δήμο Πόρου, στο πλαίσιο της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης…

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων στο…

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της 1ης πρόσκλησης του τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο: «Πολιτισμός…

Το 2021 συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από την ίδρυση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, γεγονός που φιλοδοξούμε να αναδείξουμε, ως πρώτο σταθμό απολογισμού…