«Παρουσίαση 1 ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού
χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τ. Π. LEADER/CLLD 2014 – 2020 με τίτλο
«Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”»

Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σε συνεργασία με το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής»
καλεί τους ενδιαφερόμενους, στην ενημερωτική εκδήλωση για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER
2014-2020 της ΟΤΔ με τίτλο: «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Eν Πλω”».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν:

  • Ιδιωτικές Επενδύσεις
  • Επιλέξιμες δαπάνες, δικαιούχοι
  • Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης
  • Διαδικασία υλοποίησης και πληρωμής

Θα ακολουθήσει συζήτηση με υποβολή ερωτήσεων, στο πλαίσιο εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος.

 

Τόπος και Ημερομηνία εκδήλωσης:

Αμφιθέατρο Γυμνασίου Γαλατά,

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 18:00μ.μ

 

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την αφίσα και την πρόσκληση