Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», θα πραγματοποίησει ενημερωτική εκδήλωση, που αφορά την δημοσιοποίηση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής παρέμβασης.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Αγκίστρι στις 13/3/2019 και ώρα 11:00 π.μ.