Χριστινα Καλαθά
Δασολογος
Συντονίστρια Προγράμματος
Γιάννης Γιωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
Κατερίνα Φωτάκη
Οικονομολόγος
Δημήτρης Μπογιατζής
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής
Εύη Τζανέτη
Περιβαλλοντολόγος
Ελένη Γενικαλιώτη
Περιβαλλοντολόγος
Βασιλική Παυλή
Πληροφορικός
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολογος
Διαχειριστής
Χριστινα Λομβάρδου
– – – – –
Σωτηρης Μπόλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός