Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Νέα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων της 1ης πρόκλησης Ιδιωτικών επενδύσεων

6 Σεπτεμβρίου 2019

πρόκλησης του τοπικού Προγράμματος / 2014-2020 με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”»ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ηςCLLDLEADER για τις ιδιωτικές επενδύσειςΥποβλήθηκαν 40 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Η ζήτηση είναι τριπλάσια της πρόσκλησης (ΔΔ: 2.210.000,00€). ης1πρόγραμμα εκπαίδευσης8 μεταποίηση αγροτικής παραγωγής29τουρισμού 2παροχή υπηρεσιώνΤο επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, με αποτέλεσμα…

Προσεχείς εκδηλώσεις


Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις αυτή την στιγμή.

Το Δίκτυο

Δικτυο Συνεργασιας Δημων

Στοχος Δικτυου

Το Δίκτυο με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» συγκροτήθηκε στις 15-07-2016 ως μια μορφή τοπικής εταιρικής σχέσης των Νησιών της Αττικής, με σκοπό τη συνεργασία των Φορέων που συμμετέχουν σε αυτό για την προετοιμασία και την κατάρτιση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD 2014-2020 με τίτλο: «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν πλω»».

Στόχος μέσα από την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος CLLD 2014-2020 «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν πλω”» είναι να προωθηθούν, να ενισχυθούν και να αναδειχθούν, μέσω ενός ενιαίου σχεδιασμού, οι ιδιαιτερότητες και τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε νήσου, οργανώνοντας τη βάση για τη δημιουργία διαφοροποιημένων και στοχευμένων θεματικών πακέτων τουρισμού, που θα λειτουργούν διακριτά, αλλά και συμπληρωματικά.

Περιοχη Παρεμβασης