Η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής», είναι σε διαδικασία διαβούλευσης για την νέα πρόταση του τοπικού προγράμματος LEADER, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2023-2027, σύμφωνα με την 2545/2022 Πρόσκληση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής υλοποιεί τα έξι τελευταία (6) χρόνια το πρόγραμμα CLLD/LEADER και έχει αναδειχθεί στο πλέον αποτελεσματικό εργαλείο εφαρμογής πολιτικών ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές εφαρμογής του, αξιοποιώντας την «εκ των κάτω προς τα άνω» (bottom-up) μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, η οποία θα ισχύσει και για την περίοδο 2023-2027.

Κρίσιμη παράμετρος για την αποτελεσματική αξιοποίηση του προγράμματος LEADER είναι η διαμόρφωση των εταιρικών σχημάτων, που θα αποτελέσουν τη σύμπραξη για το σχεδιασμό των προτάσεων με βάση τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που τίθενται. Τα εταιρικά σχήματα πρέπει να εκπροσωπούν μια συνεκτική και ομοιογενή ανθρωπογεωγραφική ενότητα και η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής πληροί τα σχετικά χαρακτηριστικά.

Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του προγράμματος LEADER 2023-2027 της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, στην παρούσα ενότητα αναρτούμε υλικό σχετικό με την ενημέρωση του Τοπικού Πληθυσμού ώστε να γίνει και με τη χρήση της τεχνολογίας η επικοινωνία για την διατύπωση των προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης LEADER 2023-2027 για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής.

Η περιοχή CLLD/ LEADER: Νησιά της Αττικής, αποτελείται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού – Αγκίστρι, Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες, την χερσαία ζώνη Τροιζηνίας – Μεθάνων και τα Κύθηρα – Αντικύθηρα. Βρίσκεται σε άμεση γειτονία με τα κέντρα της χώρας Πειραιά και Αθηνών και αποτελούν την πλησιέστερη τουριστική διέξοδο, από την Αττική, ενώ η περιοχή βιώνει ταυτόχρονα και την αδυναμία της νησιωτικότητας.

Ο πλούτος του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με την αξιοποίηση των μικρών σε ποσότητα αλλά ποιοτικών προϊόντων και τη διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ τομέων, φορέων και λοιπών εμπλεκομένων, είναι παράμετροι ικανοί να συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, να αναδείξουν τομείς επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας τα μέσα που η τεχνολογία παρέχει και να στοχεύσουν στην αειφορία.