Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει για το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, με την έναρξη υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Επενδύσεων για…

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την καλύτερη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων ανακοινώνει την προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης δημοσίων παρεμβάσεων του Προγράμματος Αλιείας…

Η Γαλάζια Ανάπτυξη, τοπική στρατηγική των Δήμων του Δικτύου Νήσων Αττικής, όπως αποφασίστηκε Προεδρεύοντος του Προέδρου της ΕΔΠ κου Ευστράτιου Χαρχαλάκη στην ολομέλεια των Δημάρχων…

To Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη θάλασσα και την αλιεία FARNET συμβάλλει στην ανταλλαγή ιδεών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στον χώρο…

Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στήριξης, στις κατηγορίες μεταφοράς γνώσης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ…