Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής διακηρύττει τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επισκεπτών Αγκιστρίου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έμπρακτη στήριξη στους μικρούς Νησιωτικούς Δήμους της Αττικής από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κου Γεώργιου Πατούλη,…

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) που αφορά σε έναν (1) ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αναπτύξει ένα «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές» με στόχο τη δημοσίευση σχετικής Ανακοίνωσης. Για το σκοπό αυτό, από τις 7…