Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» καλεί τους Εταίρους της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30-11-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολή προσφοράς για την Προμήθεια «Δημιουργία προωθητικού υλικού ενημέρωσης και προβολής» Σας γνωρίζουμε ότι το Δίκτυο Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, για τις…

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής εκπροσωπήθηκε στο διεθνές σεμινάριο για τις ΟΤΔ Αλιείας, το οποίο διοργάνωσε το ευρωπαϊκό Δίκτυο FAMENET, στην περιοχή Figueira…

H Διοίκηση και τα στελέχη του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε Νήσων Αττικής, είχαν τη μεγάλη χαρά και τιμή, να υποδεχθούν τον Υπουργό Εσωτερικών, στα γραφεία…

Συνοπτικός οδηγός πληροφόρησης και ενημέρωσης δικαιούχων του ΤΠ CLLD/LEADER 2014 – 2020 Δικτύου Νήσων Αττικής για την ολοκληρωμένη οργάνωση αιτημάτων πληρωμής στα ενταγμένα έργα.