Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενημέρωσης των εν δυνάμει δικαιούχων, παρουσιάζουμε τις δράσεις του επικείμενου προγράμματος LEADER 2023 – 2027 Αειφόρος Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”.…

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων της 3ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να…

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16/04/2024, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής με θέμα συζήτησης: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Εταίρων της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» Με ΑΡ. ΓΕΜΗ 139517107000 σε Έκτακτη Γενική…

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής Ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών…

Ο Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης, και τα στελέχη του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, διοργάνωσαν με επιτυχία την ενημερωτική εκδήλωση για…

LEADER 2023 - 2027 Αειφόρος Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ” ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 Δείτε τον αναρτημένο πίνακα…

Ο Δήμος Κυθήρων σε συνεργασία με το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Τοπικού Προγράμματος “CLLD/ LEADER 2014…