19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης


19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Ενδεικτικές Ενέργειες: Ενισχύσεις για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων επιμόρφωσης, εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης, δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε προγράμματα κατάρτισης που αφορούν σε τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω τομείς:

  • αναβάθμισης και βελτίωσης των καλλιεργειών φυστικιάς στην Αίγινα
  • λεμονοδάσους στον Πόρο,
  • μελισσοκομία στα Κύθηρα,
  • τεχνικές κλαδεύσεων και διαχείριση της υλοτομίας στα πευκοδάση των Νησιών για αντιπυρική προστασία κλπ.,
  • μέθοδοι υγιεινής και διαχείρισης κτηνοτροφικής δραστηριότητας,
  • διαχείριση όνων στην Ύδρα.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: Φορείς που δύνανται να υλοποιήσουν τη δράση

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 100.000,00€ (Ιδιωτικού Χαρακτήρα) και 50.000,00€ (Δημοσίου Χαρακτήρα)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 60% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις, 70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ωφελούμενους που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα. Η στήριξη για δράσεις με προϋπολογισμό έως και 20.000€ δύναται να χορηγηθεί με ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών (γενικός όρος de minimis).


19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Ενδεικτικές Ενέργειες:

  • Υλοποίηση ενεργειών επιμόρφωσης/ μεταφοράς γνώσης στον άξονα «τοπικών γαστρονομικών κοινοτήτων», με την επιμόρφωση δραστηριοποιούμενων στον τομέα του τουρισμού, όπως ξενοδόχοι, εστιάτορες κ.λπ. για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας της περιοχής μέσω της γαστρονομίας.
  • Στήριξη για την επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων των προσφύγων στους διάφορους τομείς δραστηριότητας της περιοχής, με έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς των τροφίμων, του τουρισμού κ.λπ..

Προτεραιότητα θα δοθεί σε προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της εστίασης και της φιλοξενίας και της παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό και στον εναλλακτικό τουρισμό.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: Φορείς που δύνανται να υλοποιήσουν τη δράση

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 100.000,00€ (Ιδιωτικού Χαρακτήρα) και 50.000,00€ (Δημοσίου Χαρακτήρα)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 60% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις, 70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ωφελούμενους που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα. Η στήριξη για δράσεις με προϋπολογισμό έως και 20.000€ δύναται να χορηγηθεί με ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών (γενικός όρος de minimis).