19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με σκοπό τη σταδιακή μετατροπή τους σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (κτιριακό κέλυφος, κουφώματα, περιβάλλοντας χώρος, σύστημα ψύξης/θέρμανσης, φωτισμός, παθητική θέρμανση/ψύξη, φυσικός φωτισμός, βιοκλιματικές παρεμβάσεις, αυτοματισμοί και συστήματα BMS, κ.λπ.).
 • εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά συστήματα, ηλιακά συστήματα για ΖΝΧ, καινοτόμα έργα ΑΠΕ)

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους καθώς και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών, όταν η πράξη είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος. Σε διαφορετική περίπτωση, η στήριξη και το ποσό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης.


19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • στην εξυπηρέτηση των πολιτών με την υλοποίηση έργων βασικών υπηρεσιών (αγροτικά ιατρεία, παιδικοί σταθμοί κ.α.)
 • Δημιουργική απασχόληση και φροντίδα ηλικιωμένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, στέγαση δημοτικών/ κοινωνικών ιατρείων – φαρμακείων – παντοπωλείων, συμβουλευτική υποστήριξης σε γυναίκες – άνεργους,
 • σε αθλητικά κέντρα/ – κέντρα νέων

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α  βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και η ΟΤΔ ή μέλη αυτής

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης100% των επιλέξιμων δαπανών εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.

Σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014 «Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς»


19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

Ενδεικτικές ενέργειες για την ανάδειξη της κληρονομιάς φυσικού περιβάλλοντος: 

 • φυτοτεχνικές εργασίες και δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη
 • μικρής κλίμακας τεχνικά έργα για την προστασία του εδάφους
 • μονοπάτια – διαδρομές περιήγησης, θέσεις θέας, σήμανση περιοχών,κ.λπ. (Λεμονοδάσος Πόρου, Αναργύρειος Σχολή Σπετσών, κ.ά.)
 • δημιουργία κέντρων επισκεπτών και ενημέρωσης
 • στην ανάπτυξη βασικών υποδομών για την υποστήριξη δραστηριοτήτων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • δημιουργία βασικών υποδομών για την υποστήριξη της δημιουργίας καταδυτικών κέντρων θαλάσσιου τουρισμού κ.ά.
  στην υποστήριξη για την ανάπτυξη και προώθηση αθλητικού εναλλακτικού τουρισμού (ορειβασία, αναρρίχηση, MTB, paragliding, wind & kite surf, κ.λπ.)
 • στη δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (π.χ. γραφεία, κέντρα ενημέρωσης και καθοδήγησης επισκεπτών)
 • σε σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων και άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος
 • σε δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών, μονοπατιών σε περιοχές της υπαίθρου
 • σε έργα δημιουργίας παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών κ.ά.
 • σε έργα αναπλάσεων και εξωραϊσμού περιοχών

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και η ΟΤΔ ή μέλη αυτής

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης100% των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 καν. (ΕΕ) 651/2014, «Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδομές» απαιτείται εξέταση του ποσού ενίσχυσης (επιλέξιμων δαπανών) και κέρδους εκμετάλλευσης.


19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • διοργάνωση καλλιτεχνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων (Μιαούλεια Ύδρας, Αρμάτα Σπετσών, Σαλαμίνια κ.ά.) και παραστάσεων, φεστιβάλ (π.χ. φεστιβάλ φιστικιού Αίγινας, γαστρονομικό φεστιβάλ Πόρου, φεστιβάλ «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας» κ.ά.) εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες
 • διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή τοπικών παραδόσεων και προϊόντων, παραδοσιακών επαγγελμάτων και καλλιεργειών και λοιπές σχετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις από συλλογικούς-τοπικούς φορείς

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και η ΟΤΔ ή μέλη αυτής

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 50.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης100% των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων

Σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014 «Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς»


19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • μελέτες καταγραφής εθίμων και σχετικές ηλεκτρονικές εφαρμογές
 • δημιουργία εκθετηρίων – συλλόγων και πολιτιστικών διαδρομών, πολιτιστικά κέντρα, ωδεία κ.λπ.
 • προμήθεια μουσικών οργάνων, στολών, παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια, που σχετίζονται με τη λαογραφική/ αγροτική/ πολιτιστική κληρονομιά, βιβλιοθήκες κ.λπ.
 • πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και προώθηση της κατανόησης της σημασίας που έχει η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών
 • βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης του κοινού στην πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για ψηφιοποίηση και άλλες νέες τεχνολογίες, οι δαπάνες για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και για την προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας όσον αφορά τις παραστάσεις, τα προγράμματα και τους επισκέπτες.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και η ΟΤΔ ή μέλη αυτής

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης100% των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 56 καν. (ΕΕ) 651/2014, «Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδομές» απαιτείται εξέταση του ποσού ενίσχυσης (επιλέξιμων δαπανών) και κέρδους εκμετάλλευσης