Το έργο Αλιευτικός Τουρισμός, στοχεύει να ενημερώσει τους αλιείς για τις δυνατότητες που δημιουργεί ο αλιευτικός τουρισμός με ενημέρωση και οργάνωση ταξιδιού στο CAGLIARI ΙΤΑΛΙΑΣ.

Οι προβλεπόμενες ενέργειες είναι:

Ενημέρωση των αλιέων σε θέματα που αφορούν:

 • τον αλιευτικό τουρισμό,
 • τις απαιτούμενες προϋποθέσεις έκδοσης σχετικής άδειας
 • τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την προσαρμογή των σκαφών στις απαιτήσεις της νομοθεσίας διενέργειας αλιευτικού τουρισμού
 • τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του σχεδίου συνεργασίας Αλιευτικός Τουρισμός.

Το Δίκτυο Νήσων Αττικής θα οργανώσει επισκέψεις στα αλιευτικά καταφύγια στην περιοχή παρέμβασης, καλώντας στελέχη της Δ/νσης Αλιείας, του Λιμενικού, Ναυπηγό, Αλιέα με δραστηριότητα στον Αλιευτικό Τουρισμό, με σκοπό την επαρκή ενημέρωση και συζήτηση για τους προβληματισμούς στο αντικείμενο αυτό.

Στις συναντήσεις θα διακινηθεί ερωτηματολόγιο προς τους αλιείς, με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τον αλιευτικό τουρισμό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον τομέα της παράκτιας αλιείας.

Τα ερωτηματολόγια θα διανεμηθούν και θα συμπληρωθούν κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών συναντήσεων.

Δημιουργία (7) προτεινόμενων θαλάσσιων διαδρομών στην περιοχή Νήσων Αττικής.

Η ενέργεια περιλαμβάνει τη καταγραφή θαλάσσιων διαδρομών, πάνω στο σκάφος, σε συνεργασία με τους παράκτιους αλιείς, αποτυπώνοντας το φυσικό περιβάλλον, τοπία και θαλάσσια πανίδα (δελφίνια, χελώνες, φώκιες κλπ), τις μεθόδους αλιείας και τα αλιεύματα.
Η διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει και την προετοιμασία του γεύματος πάνω στο σκάφος, εφόσον είναι δυνατόν, με βίντεο, φωτογραφίες και κείμενο.
Η καταγραφή θα αποτυπώνει με πληρότητα την αυθεντική βιωματική εμπειρία μίας ημέρας σε ένα αλιευτικό σκάφος κάνοντας αλιευτικό τουρισμό. Παράλληλα, θα γίνει καταγραφή στοιχείων της αλιευτικής παράδοσης σε σχέση με τη γαστρονομία – πρώτες ύλες , συνταγές, βίντεο και φωτογραφίες παρασκευής-, μύθοι και παραδόσεις, θαλάσσια θηλαστικά, αλιευτικά εργαλεία και μέθοδοι αλιείας, εποχικότητα αλιευμάτων.

Θα δημιουργηθούν για την περιοχή Νήσων Αττικής

 • Επτά (7) σποτ διάρκειας 30’’
 • Τρία (3) σποτ διάρκειας 3’
 • Ένα (1) ντοκιμαντέρ διάρκειας 10’
 • Φωτογραφικό υλικό

 

Εταίροι έργου

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΝ.Η.) Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΟΤΔ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΑΝ.ΟΛ ) Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 • ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ (ΕΤΑΧ) Α.Α.Ε. ΟΤΑ
 • ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 • AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
 • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ»
 • ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΔ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗ ΚΛΠ.)
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΔ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΔΕΛΤΑ)
 • ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ