To Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής διατηρεί Κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

Ο κατάλογος χρησιμοποιείται για τις αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία του άρθρου 12 της 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) ΥΑ, που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Δικτύου Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη επιλεξιμότητας της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, για τις οποίες δεν προσφεύγει η Υπηρεσία σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή απευθείας Ανάθεση.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο είναι ανοιχτή και θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και μέχρι 31/12/2023, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρεχόντων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν. Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας στο Δίκτυο Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής – Τμήμα Προμηθειών, Φίλωνος 91, Πειραιάς, Τ.Κ.18535, φάκελο που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω επισυναπτόμενα στοιχεία, καθώς και ότι άλλο περιλαμβάνει το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από το Διαχειριστή του Δικτύου Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. Αποφάσεις ένταξης νέων Φυσικών & Νομικών Προσώπων στον Κατάλογο γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε έτος.

Ο ισχύων Κατάλογος Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών είναι διαθέσιμος στο σχετικό αρχείο.

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία ένταξης στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών υπάρχουν διαθέσιμες στα συνημμένα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία: