Γνωριμία με τις αρχαίες λιμενικές εγκαταστάσεις της Αίγινας με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων

Φορέας

Δήμος Αίγινας

Περιγραφή

Οι αρχαίες λιμενικές εγκαταστάσεις της Αίγινας ζωντανεύουν με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Leader

Σύνδεσμος

https://www.aegina.gr/web/ancientharbour/

Βιώσιμη Αλιεία

Φορέας

ΑΕΙΘΑΛΙΑ

Περιγραφή

Το Σχέδιο Δράσης αφορά την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης δια βίου μάθησης και πληροφόρησης. Οι απασχολούμενοι στην αλιεία αποτελούν την ομάδα-στόχο των στοχευμένων δράσεων δια βίου μάθησης σε θέματα προτεραιότητας για τη βιώσιμη αλιεία.

Σύνδεσμος

https://www.aeithallia.gr/

Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων

Φορέας

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων

Περιγραφή

Η Πράξη προβλέπει την υλοποίηση δράσεων με σκοπό την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών του ΔΛΤ Κυθήρων. Στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιήθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση pillars για Ηλεκτροδότηση και Υδροδότησης Σκαφών, εξοπλισμού για τον χώρο αναμονής επιβατών στο Λιμάνι Διακοφτίου και υλοποιήθηκε υποέργο για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του ΔΛΤ Κυθήρων

Σύνδεσμος

https://portofkythira.gr/

Αναβάθμιση Αλιευτικού Καταφυγίου στο Καμίνι Ύδρας

Φορέας

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας

Περιγραφή

Η Πράξη αφορά την αποκατάσταση των ανωδομών του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου του Καμινίου και παράλληλα την διαμόρφωση καλαίσθητων πλακοστρώσεων σε μεγάλο τμήμα της χερσαίας ζώνης του καταφυγίου. Η πράξη περιλαμβάνει και ένα υποέργο για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του ΔΛΤ Ύδρας.

Σύνδεσμος

https://portofhydra.gr/

Δίκτυο Ορεινών Ποδηλατικών Διαδρομών στα Κύθηρα

Φορέας

Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης

Περιγραφή

Το έργο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του οράματος του Ιδρύματος για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη των Κυθήρων. Στόχος δεν είναι μόνο η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προφίλ των Κυθήρων, αλλά και η βέλτιστη αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του νησιού. Με τον τρόπο αυτό, τα Κύθηρα ενισχύουν την ταυτότητά τους και προσελκύουν επισκέπτες εκτός της τουριστικής περιόδου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του νησιού, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.

Σύνδεσμος

https://kytherabiketrails.gr/