19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους


19.2.2.1 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικές Ενέργειες: Ίδρυση/ δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη μεταποιητικής μονάδας σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης, εκτός από τα προϊόντα αλιείας. Ενδεικτικά, προϊόντα του Παραρτήματος:
Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγείων, γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, καρποί και σπόροι εδώδιμοι, καφές, αρτύματα, προϊόντα αλευροποιίας, πηκτίνη, ζωικά λίπη, παρασκευάσματα οσπρίων και λαχανικών, φελλός κ.λπ.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης εκτός των Δήμων Ύδρας και Σπετσών.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: Έως 200.000,00€ Δημόσια Δαπάνη ως μέγιστο ποσό ενίσχυσης κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών

Ποσοστό Ενίσχυσης: 60% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis


19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικές Ενέργειες: Ίδρυση/ δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό/ ανάπτυξη μιας μεταποιητικής μονάδας σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. Ενδεικτικοί κλάδοι αφορούν σε: Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός), μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων, βιοτεχνικές επιχειρήσεις (αρτοποιεία, αλευροειδή προϊόντα είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκίσματα κ.λπ.), μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες, κ.ά.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης εκτός των Δήμων Ύδρας και Σπετσών.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: Έως 200.000,00€ Δημόσια Δαπάνη ως μέγιστο ποσό ενίσχυσης κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών

Ποσοστό Ενίσχυσης: 60% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis


19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση υποδομών διανυκτέρευσης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού και
 • Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση κέντρων εστίασης και αναψυχής

Περιοχή Εφαρμογής: Δήμοι Κυθήρων, Τροιζήνας-Μεθάνων, Αγκιστρίου

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: Έως 200.000,00€ Δημόσια Δαπάνη ως μέγιστο ποσό ενίσχυσης κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών

Ποσοστό Ενίσχυσης: 60% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis


19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση βιομηχανικών/ βιοτεχνικών μονάδων, με προϊόντα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: είδη διατροφής, ποτών, καπνού, υφαντικής, υπόδησης, ενδυμασίας, ξύλου & φελλού, επίπλων, χαρτιού, δέρματος, γουναρικών, μεταλλουργικές, επεξεργασίας πλαστικού, κ.λπ.
 • Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση μονάδων χειροτεχνίας, με προϊόντα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Κεντητική, υφαντική, κεραμική, ξυλοτεχνία, μεταλλοτεχνία, καλαθοπλεκτική/ ψαθοπλεκτική, γενική χειροτεχνία, ψηφιδωτό, δερματοτεχνία, ενδυματολογία, κ.λπ.
 • Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση μονάδων παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, με προϊόντα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Είδη παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής – αρτοσκευάσματα – ζυμαρικά, άλλα είδη διατροφής που παρουσιάζουν ιδιαίτερα τοπικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά ή ενισχύουν τις υπόλοιπες αγροτικές δραστηριότητες, κ.λπ..
 • Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση επιχειρήσεων χονδρικού – λιανικού εμπορίου

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: Έως 200.000,00€ Δημόσια Δαπάνη ως μέγιστο ποσό ενίσχυσης κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών

Ποσοστό Ενίσχυσης: 60% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis


19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της οικοτεχνίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση μονάδων οικοτεχνίας.
 •  Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

Σύμφωνα με τον ν. 4235/2014 είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

ΔικαιούχοιΟικοτεχνία: Φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α’/2010), καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους. Πολυλειτουργικά αγροκτήματα: Φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 543/34450/03-04-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1145 Β’/2017).

Ανώτατος Προϋπολογισμός: Έως 200.000,00€ Δημόσια Δαπάνη ως μέγιστο ποσό ενίσχυσης κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής


19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • Ίδρυση, εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση υποδομών εστίασης, διανυκτέρευσης και υποδομών εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση τουριστικών γραφείων και υπηρεσιών με στόχο την στήριξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης πλην των περιοχών που ορίζονται στη δράση 19.2.2.3. (Δήμοι Κυθήρων, Τροιζήνας-Μεθάνων, Αγκιστρίου)

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€ (240.000€ Δ.Δ. ή 180.000€ Δ.Δ.)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 40% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις


19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • Ίδρυση / δημιουργία & εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (τριτογενής τομέας) με σκοπό την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€ (240.000€ Δ.Δ. ή 180.000€ Δ.Δ.)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 40% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις