Στόχος του έργου From the GroundUp: Fostering Rural Youth Participation in the EU Agenda είναι η αύξηση της ενημέρωσης σε θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών -και ειδικά των νέων- από αγροτικές και περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης στις Ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές.

Το έργο From the GroundUp: Fostering Rural Youth Participation in the EU Agenda είναι μια κοινή δράση φορέων από 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα CERV της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του έργου, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2024 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2025, θα πραγματοποιηθούν 8 εκδηλώσεις (συνέδρια, σεμινάρια κτλ) είτε μέσω διαδικτύου είτε και με φυσική παρουσία με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής θα οργανώσει ένα συνέδριο με φυσική παρουσία τον Σεπτέμβριο 2024 και θα φιλοξενήσει εκπροσώπους από όλους τους εταίρους του έργου.

 

Εκδηλώσεις

Διαδικτυακό Σεμινάριο
From the Ground Up: Fostering Rural Youth Participation in the EU Agenda. Current political narratives that impact rural, peripheral areas in Europe
SPLAV – CZ,  28-29/02/2024

Ημερίδα
From Community-Led Local Development, LEADER and local participatory budgeting to ECI; Citizens' Dialogue: Elections to the EP 2024 - why do we need fair and equal elections? The role of youth in EU democracy
LAG "Dolina Rzeki Grabi" – PL,  18-20/06/2024

Ημερίδα
EU citizenship and the rights of EU mobile citizens. Oxford Debate: The meaning of identity and belonging in political processes. Hate speech as a political tool
LAG of Attica Islands – GR

Ημερίδα
New phenomena that are challenging the integrity of elections: disinformation, fake news. misleading content. Citizens' Dialogue: Youth voices - preparing for the study visit in Brussels
LAG Haaland – SE

Διαδικτυακό Σεμινάριο
Free travel, living, working: The Maastricht Treaty.
GroundUp Youth Parliament on the rights of EU citizens - for project partners and their youth
Connection:Berlin DE

Εκπαιδευτικό Ταξίδι
Results of the Conference on the Future of Europe (citizens’ recommendations) in the context of the EU citizenship rights - more power to citizens. Transfer of consultations from the youth to EU policy makers
LAG Pirkan Helmi – FI

Ευρωπαϊκό Συνέδριο
Conservative shifts in politics - how do they impact the life quality of rural residents? Oxford Debate: Who do we vote for? Gender dimension of politics and local development
LAG Sruzeni Splav – CZ

Διαδικτυακό Σεμινάριο
Transnational cooperation of youth and public local authorities. New technologies and e-democracy
Municipality of Irschen – AT

Παραδοτέα

Πακέτο εργασίας Εκδήλωση Αναφορά
WP1 From the Ground Up: Fostering Rural Youth Participation in the EU Agenda. Current political narratives that impact rural, peripheral areas in Europe.
Czech Republic, Rychnov nad Kněžnou
28-29/2/2024
Αναφορά WP1
WP2 From Community-Led Local Development, LEADER and local participatory budgeting to the European Citizens Initiative. Citizens' Dialogue: Elections to the EP 2024 - why do we need fair and equal elections? The role of youth in EU democracy
Poland
18-20/06/2024
Αναφορά WP2