Για τη διαχείριση του προγράμματος CLLD/LEADER συστάθηκε καταστατικά η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER (ΕΔΠ CLLD/LEADER), προκειμένου να αποτελέσει το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων. Η ΕΔΠ CLLD/LEADER συστάθηκε βάσει του καταστατικού της εταιρείας, με σκοπό την αποτελεσματική, αυτόνομη και πολυσυμμετοχική υλοποίηση του προγράμματος CLLD/LEADER και συγκροτήθηκε για πρώτη φορά σε σώμα με ονομαστικό καθορισμό Προέδρου και μελών αυτής.

Η σύνθεσή της έχει ως εξής:

1. Τον κο Ευστράτιο Χαρχαλάκη, Δήμαρχο Κυθήρων, ως Πρόεδρο
2. Τον κο Κωνσταντίνο Καραγιάννη, Δήμαρχο Τροιζηνίας Μεθάνων, ως Αντιπρόεδρο
3. Τον κα Στοφυλά Παρασκευή, Δήμος Σπετσών, ως Μέλος
4. Τον κο Ιωάννη Αθανασίου, Δήμος Αγκιστίου, ως Γραμματέας
5. Τον κο Παύλο Μπήτρο, ΕΚΠΑΖ Αίγηνας, ως Μέλος
6. Τον κο Νικόλαο Αλυφάντη, Αγροτικός Σύλλογος Επαρχίας Αίγινας, ως Μέλος
7. Τον κο Λύσανδρο Τουσμάνωφ, Εξωραϊστικός και Αθλητικομορφωτικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου «Η ΑΡΣΙΝΟΗ», ως Μέλος
8. Τον κο Θεόδωρο Φαρδούλη, Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Κυθήρων, ως Μέλος
9. Τον κο Ιάσωνα Ορλανδό, Εμπορικός Βιοτεχνικός Σύλλογος Σπετσών, ως Μέλος