Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 421/14-11-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Δείτε το αρχείο με τον πίνακα επιλεγέντων και απορριπτέων εδώ.