Ενημερωτική εκδήλωση, που αφορά την δημοσιοποίηση της 1ης  Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τ. Π. LEADER/CLLD 2014 – 2020 με τίτλο

«Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”»

της Ο.Τ.Δ.: Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής

 

Ο Δήμος Ύδρας σε συνεργασία με το  «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», και την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο δημοσιοποίησης της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τ. Π.  CLLD/ LEADER 2014 – 2020 με τίτλο:

«Πολιτισμός & Περιβάλλον ”Εν Πλω”»

 με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στη Συνεδριακή Αίθουσα του Δήμου Ύδρας.

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης, η οποία θα είναι ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων στήριξης από τις 20-03-2019 έως τις 10-06-2019, δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, καθώς και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Στόχος είναι η στήριξη του τομέα παροχής υπηρεσιών και του τουριστικού τομέα, σε συνδυασμό με την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων μέσω της ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού μικρού μεγέθους επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων της τοπικής παραγωγής.

Στελέχη του Δικτύου, θα βρεθούν στην εκδήλωση για να παρουσιάσουν την 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα (δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, δικαιούχοι, επιλέξιμες δαπάνες, δικαιολογητικά, διαδικασίες υποβολής κ.λπ.).

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων.

 

Πληροφορίες:

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής

Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς
Τηλ. 2104120002-4-9
Fax. 2104120006
Mail: info@atticalag.gr
Web: www.atticalag.gr

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου εδώ

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ

Δείτε την αφίσα της εκδήλωσης εδώ