Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» θέτει σε δοκιμαστική λειτουργία στην διεύθυνση www.atticalag.gr τον νέο διαδικτυακό τόπο για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER 2014 – 2020 «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”».

Ο νέος διαδικτυακός τόπος λειτουργεί ως χώρος παρουσίασης για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER 2014 – 2020 «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”» και θα περιέχει περιεχόμενο αποκλειστικά σχετικά με αυτό.

Ο στόχος είναι μέσω ενός σύγχρονο λειτουργικά και καλαίσθητου αισθητικά διαδικτυακού τόπου, να παρέχεται έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των δυνητικά δικαιούχων του Προγράμματος αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερομένου.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες για το Τοπικό Πρόγραμμα, τις Προσκλήσεις, τις εκδηλώσεις και ότι άλλο σχετικό κρίνεται σκόπιμο έχουν οργανωθεί και προβάλλονται με κατάλληλο τρόπο ώστε να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες .

Ο διαδικτυακός τόπος www.atticalag.gr θα ενημερώνεται συνεχώς με νέο περιεχόμενο και θα αναβαθμίζεται λειτουργικά ώστε να καταστεί κεντρικό σημείο ενημέρωσης για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER 2014 – 2020 «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”».

Ο υφιστάμενος διαδικτυακός τόπος www.atticaislandsnetwork.gr συνεχίζει κανονικά την λειτουργία του ως χώρος προβολής του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής και της συνολικής δραστηριότητάς του.