Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί απαντήσεις και διευκρινήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά με 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα.
Παρακαλείστε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα του Προγράμματος και ειδικά την σελίδα της Πρόσκλησης καθώς ενδέχεται να προστίθενται νέα αρχεία με απαντήσεις και διευκρινήσεις.

Δείτε την 1η Πρόσκληση και τις διευκρινήσεις που έχουν δημοσιευτεί έως σήμερα.