Ο Δήμος Σαλαμίνας σε συνεργασία με την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής», διοργανώνει την Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Σαλαμίνας, ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα:

«Παρουσίαση Τοπικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  LEADER/CLLD 2014 – 2020, με τίτλο: «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα του τομέα Αλιείας & Θάλασσας, που μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα της CLLD/LEADER 2014-2020, καθώς και οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Ειδικότερα, τα στελέχη του Δικτύου θα παρουσιάσουν:

  • Δημόσιες και Ιδιωτικές Επενδύσεις τομέα Αλιείας : ποσοστά επιδότησης και τύποι δικαιούχων ανά δράση
  • Διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, ένταξης και υλοποίησης επενδυτικών προτάσεων τομέα Αλιείας

Η εκδήλωση είναι ανοικτή και έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος της αλιείας και την ενημέρωση/εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού και των αλιευτικών φορέων της περιοχής.

Επικοινωνία:
Δήμος Σαλαμίνας: 213 2027300, e-mail: dimarxos@0165.syzefxis.gov.gr
Δίκτυο Νήσων Αττικής: 210 4120002-4-9, e-mail: info@atticalag.gr

 

Μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Μπορείτε να δείτε την Αφίσα της εκδήλωσης εδώ.