Ο Δήμος Πόρου σε συνεργασία με την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής», διοργανώνουν την Πέμπτη,  18 Ιουλίου 2019 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Κτήριο ΣΥΓΓΡΟΥ στον Πόρο, ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα:

«Παρουσίαση Τοπικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας LEADER/CLLD 2014 – 2020, με τίτλο:
«Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα του τομέα Αλιείας & Θάλασσας, που μπορούν να επιχορηγηθούν από το τοπικό πρόγραμμα της LEADER/CLLD 2014 – 2020, καθώς και οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Ειδικότερα στελέχη του Δικτύου θα παρουσιάσουν τον τύπο και το περιεχόμενο των Δημόσιων και Ιδιωτικών Επενδύσεων στον τομέα της Αλιείας (ποσοστά επιχορήγησης και τύποι δικαιούχων ανά δράση).

Η εκδήλωση είναι ανοικτή και έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του τοπικού προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας LEADER/CLLD 2014 – 2020 και την ενημέρωση/εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού, των συλλογικών φορέων καθώς και των αλιευτικών φορέων της περιοχής.

Επικοινωνία

  • Δήμος Πόρου: 22983 20500, e-mail: info@poros.gr
  • Δίκτυο Νήσων Αττικής: 210 4120002-4-9, email: info@atticalag.gr

Δείτε το Πρόγραμμα και την Αφίσα της εκδήλωσης στους παρακάτω συνδέσμους

Αφίσα Εκδήλωσης
Πρόγραμμα Εκδήλωσης