Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την καλύτερη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων ανακοινώνει την προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης δημοσίων παρεμβάσεων του Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, ορίζεται η Παρασκευή 15 Μαϊου 2020 (15/05/2020) και ώρα 13:00 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 (14/09/2020) και ώρα 15:00.

Στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους, την επιλεξιμότητα των δαπανών και τα ποσοστά χρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες στην συνοπτική παρουσίαση των δράσεών και την αναλυτική πρόσκληση.