Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αναπτύξει ένα «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές» με στόχο τη δημοσίευση σχετικής Ανακοίνωσης.

Για το σκοπό αυτό, από τις 7 Σεπτεμβρίου 2020, έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ευρεία δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους και κυρίως με τον τοπικό πληθυσμό των αγροτικών περιοχών, σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες διαβίωσης & εργασίας στις αγροτικές περιοχές καθώς και τις αλλαγές που αναμένονται για το 2040. 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα συμβάλουν στην εκπόνηση της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία θα εκδοθεί και θα δημοσιευθεί το καλοκαίρι του 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορείτε να βρείτε στο portal του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_en.

Αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας προκειμένου να συμβάλλετε και εσείς στο όραμα για τις αγροτικές περιοχές.

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα και είναι ανοιχτό μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να συνδεθείτε εδώ.

Σημειώνεται επίσης ότι σε συνέχεια υποδείξεων των ερωτηθέντων, το ερωτηματολόγιο έχει πλέον προσαρμοστεί για να διευκολύνει τις απαντήσεις των δημόσιων αρχών και παραμένει η επιλογή των συλλογικών φορέων καθώς και των πολιτών, εάν επιθυμούν, να ανεβάζουν επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο μετά το τέλος των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο.