Αναρτώνται οι πίνακες, αναφορικά με τα αποτελέσματα των αρ. πρωτ. 1849/11-12-2020 και 1850/11-12-2020 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για ένα (1) άτομα ειδικότητας Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ένα (1) άτομα ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, αντίστοιχα.

Δείτε τους πίνακες ειδικότητας Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ εδω
Δείτε τους πίνακες ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ εδω