Στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Γαλάζια γέφυρα: Στήριξη της τοπικής κοινότητας των Κυθήρων μέσα από την επικοινωνία Αλιείας και Τουρισμού», την οποία υλοποιεί το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, θα πραγματοποιηθεί το 2ο ψηφιακό εργαστήριο τη Δευτέρα 31/01/2022 ώρα 18.00 μέσα από τη ψηφιακή πλατφόρμα Microsoft Teams.

Το ψηφιακό εργαστήριο θα επικεντρωθεί στην ενδυνάμωση της συνεργασίας και της δικτύωσης με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και συγκεκριμένα με τους τοπικούς αλιείς, τις δημόσιες αρχές, την τοπική τουριστική βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών αναφορικά με τις αναπτυξιακές δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν από την ανάπτυξη γαλάζιων τουριστικών δράσεων βασισμένων στην τοπική αλιευτική κληρονομιά και παράδοση, με ειδικότερες τοπικές αναφορές στο νησί των Κυθήρων

Σύνδεσμος εκδήλωσης: Microsoft Teams

Αρχεία:

Agenda 2ο Ψηφιακό Εργαστήριο
Πρόσκληση συμμετοχής στο 2ο ψηφιακό εργαστήριο
Δελτίο Τύπου 2ο ψηφιακό εργαστήριο

poster