Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Διακρατικού Σχεδίου “Smart Village Leader Network”, θα συμμετάσχει στην 3η και τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Φινλανδία από τις 6 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η ανάδειξη έξυπνων στρατηγικών υποστήριξης της τοπικής οικονομίας (Τουρισμός, αγροτική παραγωγή και τυποποίηση, προώθηση τοπικών προϊόντων), καθώς και πρακτικών που συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα και στην αξιοποίηση της ψηφιακής και κοινωνικής καινοτομίας.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει σεμινάρια, παρουσιάσεις και εργαστήρια (workshops) καθώς και επιτόπιες επισκέψεις σε καλές πρακτικές.

Η πρόσκληση αφορά εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του Δικτύου Νήσων (Π.Ε. Νήσων Αττικής) καθώς και δικαιούχους του Τοπικού Προγράμματος.

Καλούμε όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, να συμπληρώσει την φόρμα συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.

Φόρμα Συμμετοχής

Σημειώνεται ότι τα έξοδα συμμετοχής (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή) θα καλυφθούν από το Δίκτυο Νήσων εκ των υστέρων, με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. Η διατροφή τις ημέρες της συνάντησης θα καλυφθεί από τις διοργανώτριες ΟΤΔ της Φινλανδίας.

Το ενημερωτικό έντυπο για την εκπαιδευτική συνάντηση στη Φινλανδία είναι διαθέσιμο εδώ.