Επικαιροποιημένος οδηγός για υλοποίηση πράξεων που εκτελούνται με δημόσια σύμβαση (ΜΔΣ). Ο οδηγός (Έκδοση 3η / Σεπτέμβριος 2022) αφορά δικαιούχους αλλά και εκπροσώπους δικαιούχων του υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α. 2014-2020, των οποίων οι Πράξεις τους υλοποιούνται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”» με δημόσια σύμβαση, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων του Τοπικού Προγράμματος: Πολιτισμός και Περιβάλλον: ΕΝ ΠΛΩ.

Δείτε πληροφορίες και τον οδηγό εδώ