Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI) σε συνεργασία με τον Μηχανισμό Στήριξης «Καινοτομία και ανταλλαγή γνώσεων | EIP-AGRI» διοργανώνουν την εκδήλωση διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΚΑΠ – EU CAP NETWORK με τίτλο «Συμμετοχή στα συμβουλευτικά δίκτυα του προγράμματος Horizon Europe» στις 17-18 Ιανουαρίου 2023 στη Σόφια Βουλγαρίας.

Η εκδήλωση θα είναι αφιερωμένη στη δικτύωση και στη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ συμβούλων, αγροτών, ερευνητών και όλων των ενδιαφερομένων με σκοπό την προετοιμασία των προτάσεων της πρόσκλησης του Horizon Europe που αναμένεται να δημοσιευθεί το Δεκεμβρίου 2022.

Επιπλέον, η εκδήλωση θα δημιουργήσει ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσεων, καινοτόμων ιδεών και πρακτικών, ώστε να εμπνεύσουν πιθανούς υποψήφιους να συμμετάσχουν στην πρόσκληση του Horizon Europe.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 17η Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα της εκδήλωσης (εδώ)