Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19-12-2022 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κυθήρων, στη περιοχή των Φρατσίων, η 1η ενημερωτική δημόσια εκδήλωση – διαβούλευση, στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα LEADER 2023-2027, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περισσότεροι από σαράντα (40) συμμετέχοντες εκπρόσωποι επιχειρήσεων, συλλόγων, συνεταιρισμών, και λοιπών τοπικών φορέων του Νησιού, συμμετείχαν με ερωτήσεις και παρεμβάσεις στην συζήτηση.

Την εκδήλωση, η οποία ήταν ανοιχτή στο ευρύ κοινό, χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου και Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων, κος. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο οποίος έκανε μια ιστορική αναδρομή στην ίδρυση του Δικτύου, καθώς και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER, το οποίο συνεισφέρει αποφασιστικά στη μόχλευση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ για την τοπική κοινωνία των Κυθήρων, μέσα από τη χρηματοδότηση δημόσιων αλλά και ιδιωτικών έργων.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι μέσω των προγραμμάτων LEADER και ΑΛΙΕΙΑ το νησί των Κυθήρων επωφελείται με 64 έργα, στην πλειοψηφία τους ιδιωτικού χαρακτήρα, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7,7 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το πρόγραμμα LEADER και τα 3,1 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ.

Ακολούθως, ο Διαχειριστής του Δικτύου κος. Μαρίνης Μπερέτσος, παρουσίασε την πρόταση διαβούλευσης και συγκεκριμένα τις ομάδες αναγκών της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τις προτάσεις επίτευξης στόχων. Επίσης αναφέρθηκε στις υποπαρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο νέο Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και παρέθεσε προτάσεις εξειδίκευσης από την ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, οι οποίες τέθηκαν προς κρίση στην διαδικασία διαβούλευσης.

Στη συνέχεια, ο συνεργάτης του Δικτύου, κος. Σωτήρης Μπόλης, παρουσίασε ιδέες για συνεργατικές δράσεις στους τομείς της πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής των Κυθήρων - Αντικυθήρων.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, κατατέθηκαν σημαντικές προτάσεις για την ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού των Κυθήρων, της συνεργασίας φορέων και επιχειρήσεων, αλλά και θέματα εσωτερικής συγκοινωνίας στο νησί, ιδιαίτερα για τις ανάγκες των παιδιών για εκπαίδευση, υγεία, δραστηριότητες κλπ.

Επίσης κατατέθηκαν προτάσεις για την δημιουργία Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Φορέων, με κεντρικό στόχο την παραγωγή προϊόντων διατροφής χωρίς χημικά πρόσθετα, στο λάδι, το κρασί, το μέλι, τα τυροκομικά κλπ.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων, ανακοίνωσε ότι μέσω του έργου της δημιουργίας των Σφαγείων, ενισχύεται η κτηνοτροφία και η ανταγωνιστικότητα του Κυθήριου κρέατος, και παράλληλα ενεργοποιούνται πρόσθετες επενδύσεις, όπως καταστήματα πώλησης κρέατος και άλλων τυροκομικών προϊόντων. Επίσης ανακοίνωσε την νέα χρηματοδότηση του Δικτύου με 600.000,00€ από το Γεωργικό Ταμείο για την έκδοση νέας πρόσκληση ένταξης επενδύσεων και 500.000,00€ από το Πρόγραμμα Αλιείας, για ένταξη όλων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων της 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων, του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιείας & Θάλασσας 2014 -2020».

Τέλος, ευχαρίστησε δημόσια τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κο. Γεώργιο Γεωργαντά, τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κο. Δημήτριο Παπαγιαννίδη, τους συναδέλφους Δημάρχους της Π.Ε. Νήσων Αττικής, για την άριστη συνεργασία, καθώς και τα στελέχη του Δικτύου για τον ζήλο και την εργατικότητά τους.