Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, και οι συλλογικοί τοπικοί φορείς των Μεθάνων, διοργανώνουν την Παρασκευή 31-03-2023 και ώρα 17:15 ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθάνων, στο πλαίσιο της κατάρτισης της τοπικής στρατηγικής για το πρόγραμμα LEADER 2023 – 2027, με επίκεντρο την ιδιαίτερη γεωγραφική χωρική ενότητα των Μεθάνων, εστιάζοντας στην ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών προϊόντων και υπηρεσιών που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία της περιοχής.

Οι δικτυώσεις και οι συνεργασίες είναι διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο της διαχείρισης των πόρων και στην κατεύθυνση της αειφορίας.

Η διαβούλευση για την τοπική στρατηγική προβλέπει δράσεις που αναφέρονται στη συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών – τα λεγόμενα Έξυπνα Χωριά.
Τα Μέθανα, αποτελούν την εμβληματική χερσόνησο που χωροθετείται και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων και εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ως προς την θέση και τη θαλάσσια γειτνίαση με το Αγκίστρι και την Αίγινα, το ανάγλυφο και τους γεωμορφολογικούς σχηματισμούς με τα ιδιαίτερα ηφαιστειακά χαρακτηριστικά, τα υψηλής ποιότητας προϊόντα πρωτογενούς τομέα με κύρια τα ελαιοκομικά, αμπελο – οινικά και εσπεριδοειδή.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος 2023 – 2027 προβλέπονται μετά την καταγραφή των αναγκών πράξεις που αφορούν σε δημόσια παρέμβαση δημοτική, συλλογική καθώς και ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Πλέον αυτών στη νέα προγραμματική περίοδο εφαρμόζεται η πολιτική των «Έξυπνων Χωριών».

Η πολιτική των έξυπνων χωριών «Smart Villages» αποτελεί μία νέα πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των αγροτικών περιοχών. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η συσπείρωση των τοπικών φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων, μέσω δράσεων οι οποίες σχεδιάζονται με την «εκ των κάτω προς τα επάνω» διαδικασία.

Στόχος της διαβούλευσης αυτής για την ανάδειξη της δυναμικής των Μεθάνων είναι η ενεργοποίηση και συνεργασία όλων των τοπικών φορέων για την ανάδειξη των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων που τα Μέθανα διαθέτουν, αξιοποιώντας τους οικονομικούς πόρους του LEADER 2023 – 2027 ως προς τα εξής:

  • Ενεργοποίηση για κοινή δράση των τοπικών ιδιωτικών φορέων με τους δημόσιους
  • Διερεύνηση συνεργασιών και υποστήριξης από εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • Συμφωνία για την ίδρυση του συνεργατικού σχήματος με αποκλειστικό σκοπό κατάρτιση μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης και την εξεύρεση οικονομικών πόρων είτε μέσω του LEADER, είτε από άλλους πόρους.

Σχετικά αρχεία:

Αφίσα Διαβούλευσης

Πρόγραμμα Διαβούλευσης