Το Δίκτυο Νήσων Αττικής, στο πλαίσιο του έργου ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, θα πραγματοποιήσει γυρίσματα για την προβολή περιοχών όπως την γνωρίζουν και την προτείνουν οι παράκτιοι αλιείς της περιοχής.

Τηλεοπτικό συνεργείο θα μεταβεί σε όλες τις περιοχές, κατόπιν συνεννοήσεων με τους αλιείς, ώστε να γυριστούν τα τηλεοπτικά σποτ και ντοκυμαντέρ σε όλη την περιοχή του Δικτύου Νήσων Αττικής. Τα γυρίσματα θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 10 Ιουνίου 2023.

Θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις συζήτησης και ενημέρωσης, όπου προβλέπεται η παρουσία λιμενικών αρχών, υπηρεσίας αλιείας της περιφέρειας και ναυπηγών μηχανικών για την διατύπωση ερωτημάτων για την έκδοση άδειας αλιευτικού τουρισμού από τους αλιείς.

Σχετικά Αρχεία:

Αλιευτικός Τουρισμός – Πληροφορίες