Πρόσκληση συμμετοχής επαγγελματιών αλιέων της περιοχής παρέμβασης του Δικτύου Νήσων Αττικής στα πλαίσια της δράσης 3.1 Επίσκεψη στη Βόρεια Σαρδηνία της Ιταλίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων Αλιέων του Έργου Διατοπικής Συνεργασίας Αλιευτικός Τουρισμός.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Διατοπικής Συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός» (κωδ. ΟΠΣ: 5136539), που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στη Β. Σαρδηνία, Ιταλία, στις 26 – 30 Σεπτεμβρίου 2023, προκειμένου να γίνει επίδειξη καλών πρακτικών του αλιευτικού τουρισμού από ντόπιους ψαράδες.

Το Δίκτυο Νήσων Αττικής, προσκαλεί τους επαγγελματίες αλιείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ταξίδι επίδειξης αλιευτικού τουρισμού στη Βόρεια Σαρδηνία να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους το αργότερο έως τις 11/08/2023, ώστε να προγραμματιστούν όλες οι λεπτομέρειες του ταξιδιού, με αποστολή e-mail: etzaneti@atticalag.gr, mvassilaki@atticalag.gr, ή τηλεφωνική επικοινωνία στα γραφεία της Εταιρείας, 2104120002).

Υπενθυμίζουμε πως τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής καλύπτονται πλήρως από το Δίκτυο Νήσων Αττικής.

Ακόμη, σας επισημαίνουμε πως, δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι αλιείς – όχι και οι σύζυγοι αυτών, ακόμη και αν θέλουν να συμμετέχουν με δικά τους έξοδα.

Λόγω των περιορισμένων θέσεων, η τελική επιλογή των αλιέων που θα συμμετάσχουν στο ταξίδι θα γίνει βάσει κριτηρίων και της συνολικής βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα.

 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΗ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΩΝ

 

Κριτήριο – Τρόπος Βαθμολόγησης

Βαθμολογία

1

Κλάση ηλικίας (έτη): έως 20 …………..

100

 
21-30 …………..

90

 
31-40 …………..

60

 
41-50 …………..

40

 
51-60 …………..

30

 
61 & άνω …………..

0

 

2

Φύλο Άνδρας

0

 
Γυναίκα

100

 

3

Τύπος σκάφους Παραδοσιακό – Ξύλινο

80

 
Πλαστικό

0

 

4

Άδεια αλιευτικού τουρισμού ΝΑΙ

70

 
ΌΧΙ

30

 

5

Μέγεθος σκάφους <7μ

0

 
>8μ

100

 

6

Καταγεγραμμένη συμμετοχή σε διαβουλεύσεις της ΟΤΔΑ ΝΑΙ

100

 
ΌΧΙ

0

 

7

Γνώση ξένης γλώσσας ΝΑΙ

80

 
ΌΧΙ

0

 

8

Συμμετοχή σε βιντεοσκοπήσεις για τις ανάγκες του έργου “Αλιευτικός τουρισμός” ΝΑΙ

100

 
ΌΧΙ

0

 
 

 ΣΥΝΟΛΟ