ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δίκτυο Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023, ώρα 10.30 π.μ., στην Αίθουσα του Κυθηραϊκού Συνδέσμου στην Χώρα Κυθήρων, παρουσίαση του νέου προγράμματος LEADER 2023-2027, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2023- 2027, σύμφωνα με την 2545/2022 Πρόσκληση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής υλοποιεί τα έξι τελευταία (6) χρόνια το πρόγραμμα CLLD/LEADER και έχει αναδειχθεί στο πλέον αποτελεσματικό εργαλείο εφαρμογής πολιτικών ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές εφαρμογής του, αξιοποιώντας την «εκ των κάτω προς τα άνω» (bottom-up) μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, η οποία θα ισχύσει και για την περίοδο 2023-2027.

Δείτε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα εδώ