ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διαβούλευση στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειά & Θάλασσα 2021-2027»

Το Δίκτυο Νήσων Αττικής. σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Ύδρας, ,την Τρίτη 10-10-2023 και ώρα 15 :00, με αντικείμενο τη διαβούλευση για το νέο τοπικό πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα 2021-2027», προκειμένου να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την υποβολή της νέας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων – το νέο πρόγραμμα LEADER Αλιείας (ΤΑΠΤοΚ) της περιόδου 2021- 2027.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης της Αλιευτικής Ζώνης Νήσων Αττικής – ΝΑ Πελοποννήσου, Δίκτυο Νήσων Αττικής, Αναπτυξιακή Πάρνωνα και Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, που διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση τοπικών στρατηγικών LEADER, θα υποβάλουν πρόταση διεκδικώντας τη χρηματοδότηση ενός ακόμα τοπικού προγράμματος LEADER Αλιείας, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της περιόδου 2021-2027.

Το πρόγραμμα θα αφορά στην ως άνω αλιευτική ζώνη ως αυτή έχει οριστεί από την ΕΥΔ Προγράμματος
«Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα 2021-2027» και θα υποβληθεί βάσει της με αρ. πρωτ. 1791/07-09- 2023 πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε όλα τα προγράμματα LEADER εφαρμόζεται η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών βασισμένη στον σχεδιασμό από τον τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω») .
Είναι ιδιαίτερη τιμή η παρουσία και η συμμετοχή σας στην παραπάνω εκδήλωση.

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ