Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η συνάντηση με επαγγελματίες αλιείς με θέμα: “Ευκαιρίες και Απειλές στο Παράκτιο Θαλάσσιο Οικοσύστημα των Νησιών της Αττικής” που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 στις Σπέτσες, στο Ίδρυμα Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ενέργειας 4.2 του Πακέτου Εργασίας 4 «Παρατηρητήριο Θάλασσας» του Διαπεριφερειακού σχεδίου συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές & Αλιεία» και διοργανώθηκε από το Δίκτυο Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής με την υποστήριξη της Community Trust Spetses

Στόχος της συνάντησης ήταν η καταγραφή των προβληματισμών των αλιέων σχετικά τις απειλές που αντιμετωπίζουν λόγω της περιβαλλοντικής κρίσης και η εμψύχωσή τους να συμμετέχουν σε δράσεις αντιμετώπισης του προβλήματος. Σε αυτό το πλαίσιο και για τη διευκόλυνση της συζήτησης, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο καταγραφής προβληματισμών των αλιέων σχετικά με τις απειλές στον παράκτιο χώρο το οποίο διανεμήθηκε και απαντήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Τη συζήτηση συντόνισε η κα Μαίρη Κουκούλη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των φύλων, Τουρισμού, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Αίγινας.

Η συζήτηση ξεκίνησε με την ανάδειξη των σημαντικότερων απειλών του θαλάσσιου περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη ρύπανση από χερσαίες δραστηριότητες, τη μετάλλαξη και καταστροφή των βιοτόπων καθώς και την παρουσία εισβολικών ειδών και την υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων. Τονίστηκε η σπουδαιότητα του Δικτύου Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής στην ιεράρχηση των κινδύνων καθώς και στην δημιουργία στοχευμένων προτάσεων αντιμετώπισης. Οι αλιείς τοποθετήθηκαν σε θέματα που αφορούν τις αλιευτικές πρακτικές καθώς και στις ελλείψεις του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία, τις παράνομες πρακτικές και τους συστηματικούς ελέγχους. Αναδείχθηκε επίσης η σπουδαιότητα της ιχνηλάτησης των αλιευτικών προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής και εμπορίας τους.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την καταγραφή συγκεκριμένων προτάσεων που αφορούν θέματα διαδικασιών, νομοθεσίας, εκσυγχρονισμού και εκπαίδευσης στον αλιευτικό τομέα.