Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής
Συνέδριο Ολοκλήρωσης Διαπεριφερειακού Έργου

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής διοργανώνει την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 στο Κέντρο Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Διαπεριφερειακού Έργου: «Αλιευτικός Τουρισμός».

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη της δυναμικής του Αλιευτικού Τουρισμού, ως εναλλακτική δραστηριότητα για τους επαγγελματίες αλιείς, που συμβάλλει παράλληλα στην προστασία και ανάδειξη του υδάτινου περιβάλλοντος.

Για την ενεργοποίηση του Αλιευτικού Τουρισμού στην Ελλάδα συνεργάστηκαν 18 Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας : Αναπτυξιακή Καβάλας, Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Κυκλάδων, Αναπτυξιακή Ολυμπίας, Πιερική Αναπτυξιακή, Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου, Αναπτυξιακή Ηπείρου, Δημοσυνεταιριστική Έβρος, Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου, Αχαΐα Αναπτυξιακή, Αναπτυξιακή Εύβοιας, η Κοινοπραξία των εταιριών «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕΕ ΟΤΑ», Αιτωλική Αναπτυξιακή, Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Λαγκαδά – Βόλβης, Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνος – Δέλτα και το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Η Αναπτυξιακή Καβάλας, επικεφαλής ΑΝ.ΕΤ. συντόνισε αποτελεσματικά το έργο για τις 18 ΟΤΔΑ, επιτυγχάνοντας την ολοκλήρωσή του, μέσα στα χρονικά όρια της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Το Ανοικτό Συνέδριο παρουσίασης του έργου, προωθεί τη συμμετοχή των αλιέων από τις 18 συνεργαζόμενες περιοχές, καθώς και λοιπών φορέων και έχει ως στόχο την παρουσίαση των δράσεων του έργου, τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, τη συζήτηση για τις προοπτικές του συνδυασμού του δίπτυχου Τουρισμός – Αλιεία, τόσο μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση, όσο και ως εργαλείο πολιτικής των αρμόδιων Υπουργείων, τη δικτύωση των αλιέων σε όλες τις αλιευτικές περιοχές της χώρας και την εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων από τους εμπλεκόμενους στη δραστηριότητα του αλιευτικού τουρισμού.

«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου (09:30 – 16:00)
Κέντρο Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Αίθουσα «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ».

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Δείτε το έγγραφο του απολογισμού εδώ