ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Εταίρων της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής»
Με ΑΡ. ΓΕΜΗ 139517107000
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το καταστατικό του Δικτύου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» καλεί τους Εταίρους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16/04/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Δικτύου Νήσων, Φίλωνος 91 στον Πειραιά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

  • Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαίωμα να παραστούν με δικαίωμα ψήφου, έχουν οι νομίμως εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποι του κάθε μέλους του Δικτύου, βάσει των σχετικών αποφάσεων των Δημοτικών και Διοικητικών Συμβουλίων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 23/04/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, Φίλωνος 91, στον Πειραιά.

Δείτε την πρόσκληση σε pdf εδώ