Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 στα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής αναφορικά με την οργάνωση της στρατηγικής προώθησης των σκοπών, των στόχων, των ενεργειών και των δράσεων του Δικτύου. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων/Συντονίστρια Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER κ. Χριστίνα Καλαθά, η Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Κατερίνα Φωτάκη, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δικτύου Νήσων Αττικής κ. Δημήτρης Μπογιατζής και η νέα Υπεύθυνη Επικοινωνίας κ. Μαίρη Κουκούλη.

Συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που άπτονται της επικοινωνιακής πολιτικής του Δικτύου, όπως η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης (ιστοσελίδα, social media), η ανάπτυξη νέων μεθόδων προβολής των δραστηριοτήτων, η οργάνωση εκδηλώσεων τόσο για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020, όσο και για τις εκδηλώσεις ενεργοποίησης του νέου προγράμματος LEADER στην αγροτική περιοχή, στην αλιευτική ζώνη 09, αλλά και για την τοπική κοινωνία εν γένει κ.ά.

Το Δίκτυο Νήσων Αττικής καλωσορίζει την κ. Μαίρη Κουκούλη ως συνεργάτιδα, προσβλέποντας στην επίτευξη περαιτέρω εξωστρέφειας των ενεργειών του στο σύνολό τους.