Ενημερωτική εκδήλωση, που αφορά την δημοσιοποίηση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”» της Ο.Τ.Δ.: του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, στον Δήμο Σαλαμίνας.

Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Δήμο Σαλαμίνας και την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, με αντικείμενο την δημοσιοποίηση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής παρέμβασης.

Η εκδήλωση στο Δήμο Σαλαμίνας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00μ.μ., στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Σαλαμίνας.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν μέλη από τον Εμπορικό Σύλλογο Σαλαμίνας, ιδιώτες και μέλη του Δ.Σ. του Δικτύου Νήσων. Συνολικά παρευρέθηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση περίπου 30 άτομα, μεταξύ αυτών μέλη της ΟΤΔ του Δικτύου Νήσων, οι οποίοι παρουσίασαν την 1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο κ. Δημήτριος Συξέρης, εκπροσωπώντας το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, καθώς και υποψήφιοι επενδυτές και σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Την εκδήλωση άνοιξε η Συντονίστρια του τοπικού προγράμματος κα. Χριστίνα Καλαθά, η οποία αφού καλωσόρισε τον κόσμο που παρευρέθηκε, τόνισε την σημαντικότητα του Προγράμματος CLLD/LEADER. Στην συνέχεια ο κος Δημήτριος Συξέρης, εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους. Η κα Χριστίνα Καλαθά αναφέρθηκε στις επιλέξιμες υποδράσεις της 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Ιωάννης Γιωτάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Στέλεχος της Ο.Τ.Δ του Δικτύου, οποίος αφού τόνισε την σπουδαιότητα του προγράμματος, αναφέρθηκε στην επιλογή, επιλεξιμότητα των δαπανών και στην διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι Υποδράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι διαδικασίες υποβολής, οι δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας, οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων. Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησαν ερωτήσεις και συνομιλία μεταξύ των παρευρισκόμενων.