Ενημερωτική εκδήλωση, που αφορά την δημοσιοποίηση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”» της Ο.Τ.Δ.: του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, στον Δήμο Αίγινας.

Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Δήμο Αίγινας, με αντικείμενο την δημοσιοποίηση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”»  της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής παρέμβασης.

Η εκδήλωση διεξήχθη την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ. στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου «Δανάη», στην Αίγινα.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν μέλη από τους εμπορικούς συλλόγους της περιοχής παρέμβασης, ιδιώτες, καθώς και μέλη του Δ.Σ του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος. Παραβρέθηκαν συνολικά 42 άτομα από όλες της περιοχές του νησιού. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευρεία δημοσιοποίηση της έναρξης του τοπικού προγράμματος που αφορά τις προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αίγινας και Πρόεδρος του Δικτύου Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής, κος Δημήτριος Μούρτζης, ο οποίος τόνισε τη χρησιμότητα του προγράμματος LEADER για την υποβολή προτάσεων εν όψει της ανοιχτής πρόσκλησης για την υποβολή παρεμβάσεων ιδιωτικών Επενδύσεων  για την τοπική κοινωνία της Αίγινας.

Εν συνεχεία το λόγο πήρε ο Διαχειριστής του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, κος Μαρίνης Μπερέτσος ο οποίος δήλωσε ότι το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής είναι το αποτέλεσμα της επιτυχούς σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των δήμων, καθώς και του πνεύματος συναδελφικότητας που επικρατεί. Παρατήρησε επίσης, ότι το τρέχον πρόγραμμα (LEADER) έχει χαρακτήρα πιλοτικό, με στόχο να εκπαιδεύσει όλα τα μέλη του Δικτύου να συνεργάζονται καθώς αποτελεί ένα ξεκίνημα δυναμικό και ανταγωνιστικό για την υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.  Τόνισε ότι το Δίκτυο ανήκει στην 1η πεντάδα που ανακοίνωσε την  Πρόσκληση Ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς βρίσκεται στον «αέρα» από τις 20 Μαρτίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιουνίου 2019. Δήλωσε πως: «Όσοι επενδυτές έχουν σκοπό να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση του προγράμματος πρέπει να έχουν κατά νου τι θέλουν να κάνουν και όχι να ξεκινήσουν με το ποιες ενέργειες επιδοτούνται». Επίσης, ότι τα Στελέχη της ΟΤΔ είναι διαθέσιμα να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενες απορίες και ερωτήσεις των ενδιαφερομένων επενδυτών, τηλεφωνικώς αλλά και στα γραφεία της ΟΤΔ. Τέλος προέβη σε κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών (αυτοκίνητα για επαγγελματική χρήση, μηχανολογικός εξοπλισμός, κ.λπ.).

Έπειτα το λόγο πήρε ο κύριος Γιωτάκης Γιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, στέλεχος του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά την πρόσκληση των Ιδιωτικών Επενδύσεων (τους δικαιούχους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, έντυπα της  Αίτησης Στήριξης)

Μετά το τέλος της παρουσίασης, ακολούθησαν ερωτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές. Οι ερωτήσεις αφορούσαν κυρίως την επιλεξιμότητα των δαπανών, όσον αφορά την τοποθέτηση φωτοβολταικών, την διαδικασία της βαθμολόγησης των αιτήσεων στήριξης, καθώς και τους τρόπους που καλύπτεται η ιδιωτική συμμετοχή.

Εν κατακλείδι, τονίστηκε η ανάγκη για στήριξη του τομέα παροχής υπηρεσιών, του τουριστικού τομέα και της αλιείας και η ένταξη αυτών στο πρόγραμμα CLLD/LEADER της περιοχής παρέμβασης, με στόχο τη διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας με τα χαρακτηριστικά ποιοτικά προϊόντα και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.