Ενημερωτική εκδήλωση, που αφορά την δημοσιοποίηση της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 της Ο.Τ.Δ.: του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, στον Δήμο Κυθήρων – Αντικυθήρων με τίτλο:

«Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”».

Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Δήμο Κυθήρων – Αντικυθήρων και την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, με αντικείμενο την δημοσιοποίηση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής παρέμβασης.

Η εκδήλωση στον Δήμο Κυθήρων – Αντικυθήρων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00μ.μ., στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Φρατσίων, στα Κύθηρα.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν μέλη από τους εμπορικούς συλλόγους της περιοχής, ιδιώτες καθώς και μέλη του Δ.Σ. του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος. Συνολικά παρευρέθηκαν περίπου 30 άτομα, από όλες τις περιοχές των Κυθήρων, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Κυθήρων και Πρόεδρος της ΕΔΠ του Δικτύου Νήσων, κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κος Ιωάννης Βουτσινάς καθώς και πλήθος επενδυτών.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κο. Ιωάννη Βουτσινά. Στη συνέχεια πήρε το λόγο, η Συντονίστρια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 Νήσων Αττικής κα Χριστίνα Καλαθά, η οποία τόνισε τη σημασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 ως χρηματοδοτικού εργαλείου για το σύνολο των Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής ενώ αναφέρθηκε στις επιλέξιμες υποδράσεις της 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Δημήτριος Μπογιατζής, Στέλεχος του Δικτύου, οποίος αφού τόνισε την σπουδαιότητα του προγράμματος, αναφέρθηκε στην επιλογή και επιλεξιμότητα των δαπανών αλλά και στην διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. Μετά το  τέλος της παρουσίασης ακολούθησαν ερωτήσεις και διάλογος μεταξύ των μελών του Δικτύου Νήσων Αττικής και των παρευρισκόμενων.

Εν κατακλείδι, τονίστηκε η ανάγκη για στήριξη του τομέα παροχής υπηρεσιών, του τουριστικού τομέα και της αλιείας και η ένταξη αυτών στο πρόγραμμα CLLD/LEADER της περιοχής παρέμβασης, με στόχο τη διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας με τα χαρακτηριστικά ποιοτικά προϊόντα και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.