Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση, που αφορά την δημοσιοποίηση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής παρέμβασης.

Η εκδήλωση διεξήχθη την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, στον Πειραιά. Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν μέλη από τους εμπορικούς συλλόγους
της περιοχής παρέμβασης, ιδιώτες, καθώς και μέλη του Δ.Σ του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν συνολικά 27 άτομα από όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευρεία δημοσιοποίηση της έναρξης του τοπικού προγράμματος που αφορά τις προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αίγινας και Πρόεδρος του Δικτύου Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής κος Δημήτριος Μούρτζης, ακολούθησε ο Δήμαρχος Κυθήρων και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 Νήσων Αττικής κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 ως χρηματοδοτικού εργαλείου για το σύνολο των Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής ενώ τόνισε τη σπουδαιότητα της συνέργειας των Δήμων για την λειτουργία του Δικτύου και συνέχισε ο Διαχειριστής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 Νήσων Αττικής, κος Μαρίνης Μπερέτσος, οποίος αφού τόνισε την σπουδαιότητα του προγράμματος, αναφέρθηκε αναλυτικά στις Υποδράσεις.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι Υποδράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι διαδικασίες υποβολής, οι δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας, οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και η πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων.

Εν κατακλείδι, τονίστηκε η ανάγκη για στήριξη του τομέα παροχής υπηρεσιών, του τουριστικού τομέα και
της αλιείας και η ένταξη αυτών στο πρόγραμμα CLLD/LEADER της περιοχής παρέμβασης, με στόχο τη
διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας με τα χαρακτηριστικά ποιοτικά προϊόντα και κατ’ επέκταση την
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Οι εισηγήσεις της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τα Στελέχη της ομάδας έργου CLLD / LEADER 2014- 2020 του Δικτύου Νήσων Αττικής: κος Μαρίνης Μπερέτσος, Διαχειριστής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”», κο Ιωάννη Γιωτάκη, Πολιτικό Μηχανικό, και κο Δημήτριο Μπογιατζή, Μηχανικό H/Y, ως εξής:

  • Υποδράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα – Επιλέξιμες δαπάνες, δικαιούχοι – Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Επιλογής.
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά – Διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης -Διαδικασία υλοποίησης και πληρωμής.
  • Παρουσίαση πλατφόρμας πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Στο τέλος της παρουσίασης ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της ΟΤΔ του Δικτύου Νήσων και των παρευρισκόμενων. Οι ερωτήσεις, έχουν καταγραφεί και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής (www.atticaislandsnetwork.gr) όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί σχετικά.