Ενημερωτική εκδήλωση, για την παρουσίαση του Τ.Π. Αλιείας & Θάλασσας CLLD/LEADER 2014 – 2020 της Ο.Τ.Δ.: Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, στους Δήμους Πόρου και Τροιζηνίας – Μεθάνων με τίτλο: «Πολιτισμός & Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ».

Με αφορμή την ενεργοποίηση του τοπικού προγράμματος στο αντικείμενο αλιείας και θάλασσας, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», πραγματοποίησε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με τους Δήμους Πόρου και Τροιζηνίας – Μεθάνων, με αντικείμενο την παρουσίαση του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”», με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019. Η εκδήλωση στον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων, έλαβε χώρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 11:30π.μ. και η εκδήλωση στον  και ώρα 19:00μ.μ..
Στις εκδηλώσεις προσκλήθηκαν μέλη από τους αλιευτικούς συλλόγους της περιοχής παρέμβασης, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, και πλήθος ιδιωτών, καθώς και μέλη του Δ.Σ του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος. Παρευρέθηκαν περίπου 15 άτομα στην κάθε εκδήλωση, μεταξύ των οποίων, και ο Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης και ο Δήμαρχος Πόρου, κ. Ιωάννης Δημητριάδης αντίστοιχα.
Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετισμό τους οι Δήμαρχοι και μέλη του ΔΣ του Δικτύου Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής, ακολούθησε ο χαιρετισμός του Διαχειριστή του Δικτύου Νήσων κ. Μαρίνη Μπερέτσου, ο οποίος μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του Προέδρου του Δικτύου Νήσων, κ. Δημήτριου Μούρτζη, Δήμαρχου Αίγινας και του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος, κ. Ευστράτιου Χαρχαλάκη, Δήμαρχου Κυθήρων, παρουσίασε το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής ως μια τοπική εταιρική σχέση για την βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών των νήσων Αττικής. Έπειτα τόνισε τη σημασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 ως χρηματοδοτικού εργαλείου για το σύνολο των Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Παναγιώτης Πάτρας, ειδικός συνεργάτης του Δικτύου Νήσων, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις του τοπικού προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας CLLD/LEADER 2014-2020. Τέλος, ο κ. Δημήτρης Μπογιατζής, Στέλεχος ΟΤΔ, αναφέρθηκε στις διαδικασίες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων από το Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας CLLD/LEADER 2014-2020.
Στο τέλος των ενημερωτικών εκδηλώσεων ακολούθησαν ερωτήσεις και διάλογος μεταξύ των μελών του Δικτύου Νήσων και των παρευρισκόμενων.
Στις 19/7/2019, ακολούθησε ενημερωτική συνάντηση με τους Λεμβούχους Πόρου – Τροιζηνίας για το Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας CLLD/LEADER 2014-2020. Στην συνάντηση αυτή, αναπτύχθηκε συζήτηση με τους αλιείς για τις δράσεις του προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας και τέθηκαν θέματα σχετικά με το πως μπορεί το τοπικό πρόγραμμα να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο για τους ενδιαφερόμενους.
Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής συνεχίζει τις δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εμψύχωσης για το τοπικό πρόγραμμα αλιείας, με σκοπό τον ερχόμενο Οκτώβριο να οργανώσει ένα συνέδριο σχετικό με την αλιεία και την θάλασσα στην περιοχή παρέμβασης, με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος.