Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» σε συνεργασία με τον Δήμο Κυθήρων, διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος “CLLD/ LEADER 2014 – 2020” με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”» με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής.

Η εκδήλωση διεξήχθη την Δευτέρα 26 Μαρτίου και ώρα 17:00 μ.μ. στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Φρατσίων (παλαιό Δ.Σ.), στα Κύθηρα.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευρεία δημοσιοποίηση του τοπικού προγράμματος, με αφορμή την προσεχή έναρξη των ενεργειών υλοποίησής του καθώς και η υποβολή προτάσεων-απόψεων-ιδεών μέσα από τον ανοιχτό διάλογο.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κυθήρων και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD 2014 – 2020 Νήσων Αττικής κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του προγράμματος CLLD / LEADER ως χρηματοδοτικού εργαλείου για το σύνολο των Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής ενώ τόνισε τη σπουδαιότητα της συνέργειας των Δήμων για την λειτουργία του Δικτύου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι Υποδράσεις ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και αναπτύχθηκε διάλογος σε σχέση με τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας με τίτλο “Συνεργασία για την παραγωγή νέων προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα”, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.3 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, και αφορούν στην εισαγωγή και ανάπτυξη τεχνικών στην μελισσοκομία καθώς και στην ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης, προώθησης και ένταξης των μελισσοκομικών προϊόντων στο τουριστικό προϊόν.

Εν κατακλείδι, τονίστηκε η ανάγκη για ένταξη των παραγόμενων τοπικών προϊόντων στο τουριστικό προϊόν της περιοχής, με στόχο τη διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας με τα χαρακτηριστικά ποιοτικά προϊόντα και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Οι εισηγήσεις της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τα Στελέχη της ομάδας έργου CLLD / LEADER 2014-2020 του Δικτύου Νήσων Αττικής: κα Χριστίνα Καλαθά, Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο  και κο Δημήτριο Μπογιατζή, Μηχανικό H/Y, ως εξής:

  • Παρουσίαση Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και σχεδίου πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων δημοσίου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020
  • «Ενημέρωση για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων», στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020
  • Παρουσίαση του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας με τίτλο «Συνεργασία για την παραγωγή νέων προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα», στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020