Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Επιμόρφωση στελεχών Ομάδων Τοπικής Δράσης σε θέματα οικονομικής παρακολούθησης & διαχείρισης του Υπο-μέτρου 19.4 του Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020».

Το «Δίκτυο Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής» υποστήριξε τη συνδιοργάνωση διήμερου προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που υλοποιούν το πρόγραμμα CLLD/ LEADER. Οι συνδιοργανώτριες ΟΤΔ ήταν, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα), το Ιόνιο Δίκτυο Συνεργασίας Νήσων Κεφαλονιάς & Ιθάκης και το Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου παρακολούθησαν θέματα διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας, σε σχέση με το υπομέτρο 19.4.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα που φιλοξενήθηκε στη συνεδριακή αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, πραγματοποιήθηκε το διήμερο 7-8 Μαρτίου 2019 και ώρες 9:30π.μ. έως 14:30μ.μ.. Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη και από τις πέντε Ομάδες Τοπικής Δράσης. Συνολικά παρευρέθηκαν 30 άτομα, μεταξύ των οποίων στελέχη ΟΤΔ, νομικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ ΠΑΑ) και τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμό και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) αλλά και μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Την πρώτη ημέρα του προγράμματος (Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019) το θέμα αφορούσε στο θεσμικό περιβάλλον οργάνωσης & λειτουργίας της ΟΤΔ. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την κα. Χριστίνα Καλαθά, Συντονίστρια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσων Αττικής, που καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και μετέφερε τους χαιρετισμούς του Προέδρου του Δικτύου Νήσων και Δήμαρχου Αίγινας, κ. Δημήτριου Μούρτζη και του Πρόεδρου της ΕΔΠ του Δικτύου και Δημάρχου Κυθήρων, κου Ευστράτιου Χαρχαλάκη. Ο εισηγητής κος. Ευάγγελος Πετρόπουλος, Νομικός Σύμβουλος, αναφέρθηκε σε θέματα σχετικά με την νομοθεσία και την εταιρική μορφή για τη  λειτουργία της ΟΤΔ, τα όργανα λήψης αποφάσεων, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα, και την απασχόληση του προσωπικού στην ομάδα έργου. Επίσης ανέπτυξε θέματα σχετικά με τον Κανονισμό λειτουργίας και τις διαδικασίες συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών.

Στη συνέχεια θέματα εφαρμογής των απαιτήσεων του Συστήματος διαχείρισης ποιότητας και του συστήματος διαχείρισης έργων – διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων ανάπτυξε ο κος. Παναγιώτης Κεντερλής, Υπεύθυνος Σχεδιασμού Συστήματος Ποιότητας ISO. Η πρώτη ημέρα έκλεισε με συζήτηση και ερωτο – απαντήσεις συσχέτισης των παραπάνω θεμάτων με την οργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας.

Η δεύτερη μέρα του προγράμματος (Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019) ξεκίνησε με σύνοψη των εισηγήσεων που μέχρι τότε είχαν αναπτυχθεί. Στη συνέχεια η κα. Μαρία Μιχαλάκη, Στέλεχος της Μονάδας Τοπικής Δράσης, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, αναφέρθηκε πολύ αναλυτικά και επεξηγηματικά στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του υπο-μέτρου 19.4, καθώς και στην επιλεξιμότητα των δαπανών λειτουργίας. Το λόγο πήρε και συνέχισε η κα. Αθανασία Αλεξοπούλου, Προϊσταμένη του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών

Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), η οποία αναφέρθηκε στην επιλεξιμότητα δαπανών, καθώς και στα αιτήματα επαλήθευσης δαπανών και στους ελέγχους. Κλείνοντας οι παρουσιάσεις με τον κ. Ηλία Μαρνέρη, αναπτύχθηκαν τα θέματα που συσχέτιζαν τα εν λόγω θέματα στη λειτουργία του Λογιστηρίου της ΟΤΔ. Η παρουσίαση  ολοκλήρωσε τα θέματα οργάνωσης της οικονομικής υπηρεσίας και της παρακολούθησης των δαπανών. Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση.