Ενημερωτική εκδήλωση, για την παρουσίαση του Τ.Π. Αλιείας & Θάλασσας CLLD/LEADER 2014 – 2020 της Ο.Τ.Δ.: Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, στον Δήμο Σαλαμίνας με τίτλο: «Πολιτισμός & Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ».

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», πραγματοποίησε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Δήμο Σαλαμίνας, με αντικείμενο την παρουσίαση του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”», με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής Σαλαμίνας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Σαλαμίνας.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν μέλη από τους αλιευτικούς συλλόγους της περιοχής παρέμβασης, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, το Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας και πλήθος ιδιωτών, καθώς και μέλη του Δ.Σ του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος. Παρευρέθηκαν περίπου 30 άτομα, μεταξύ των οποίων, η Δήμαρχος Σαλαμίνας κα. Ισιδώρα Νάννου – Παπαθανασίου, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη αθλητικών συλλόγων καθώς και συλλόγων αλιέων.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό της η Δήμαρχος Σαλαμίνας, μέλος του ΔΣ του Δικτύου Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής κα Ισιδώρα Νάννου – Παπαθανασίου, ακολούθησε ο χαιρετισμός της Συντονίστριας του Τοπικού Προγράμματος κα. Χριστίνας Καλαθά, η οποία μετέφερε τους χαιρετισμούς του Προέδρου του Δικτύου Νήσων, κ. Δημήτριο Μούρτζη, Δήμαρχο Αίγινας και του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος, κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη, Δήμαρχο Κυθήρων. Στη συνέχεια, η Συντονίστρια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 Νήσων Αττικής κα Χριστίνα Καλαθά, παρουσίασε το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής ως μια τοπική εταιρική σχέση για την βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών των νήσων Αττικής. Έπειτα τόνισε τη σημασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 ως χρηματοδοτικού εργαλείου για το σύνολο των Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Παναγιώτης Πάτρας, ειδικός συνεργάτης του Δικτύου νήσων, ο οποίος αναφέρθηκε στις «Ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές για μια ανταγωνιστική αλιεία και την προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης». Τέλος, την παρουσίαση έκλεισε η Συντονίστρια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 Νήσων Αττικής κα Χριστίνα Καλαθά, η οποία παρουσίασε τις δράσεις του τοπικού προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας CLLD/LEADER 2014-2020.

Τέλος, κατόπιν της συζήτησης που ακολούθησε, προέκυψε ο προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών ενημέρωσης. Συμφωνήθηκε η οργάνωση  σειράς συναντήσεων, ώστε να αναλυθούν πιο διεξοδικά οι δράσεις που αφορούν στην αλιεία και στους αλιείς στηρίζοντας τη δραστηριότητα αυτή.

Δείτε το Δελτίο Τύπου για την ενημερωτική εκδήλωση εδώ.