Συμμετοχή του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής σε συνάντηση εργασίας για το Διατοπικό Σχέδιο «Θαλάσσιες απειλές & Αλιεία», στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Κατόπιν της από 842/11-06-2019 πρόσκλησης της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, συμμετείχε στη συνάντηση του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Θαλάσσιες απειλές και αλιεία» στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Αρχάνες Ηρακλείου, στις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Ηρακλείου το διήμερο 11 & 12 Ιουλίου 2019. Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής εκπροσωπήθηκε από την Συντονίστρια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, κα. Χριστίνα Καλαθά και το Στέλεχος Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) την κα. Ελένη Γενικαλιώτη και μετέφερε τις ευχές για την επιτυχία του προγράμματος του Προέδρου του Δικτύου Νήσων κ. Δημήτριου Μούρτζη και του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER κ. Ευστράτιου Χαρχαλάκη.

Η ΟΤΔ του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, είχε συμπεριλάβει την πρόταση «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» στο αρχικό πρόγραμμα που υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2016.

Την Πέμπτη 11-07-2019, ώρα 13:00, ξεκίνησε η συνάντηση, έπειτα από το καλωσόρισμα του κ. Γεώργιου Μαυρογιάννη, Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και τον χαιρετισμό από τον Διευθυντή ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ κ. Γεώργιου Τσερπέ. Στην συνέχεια η κα. Αμαλία Ταβλαδωράκη, Συντονίστρια του Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου, παρουσίασε το διατοπικό πρόγραμμα με τίτλο: «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία». Μετά το τέλος της παρουσίασης, οριστικοποιήθηκε το εταιρικό σχήμα, το οποίο αποτελείται από 21 Ομάδες Τοπικής Δράσης, από Αναπτυξιακές Εταιρίες από όλη την Ελλάδα. Το Σχέδιο Δράσης αποτελείται από α) Δράσεις ευαισθητοποίησης, β) Δράσεις για λεσεψιανά είδη και γ) Πιστοποίηση παραλιών.

Την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 9:00π.μ., δεύτερη μέρα της συνάντησης συζητήθηκε το εταιρικό σχήμα, ο συντονιστής εταίρος, ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος, ο προϋπολογισμός καθώς και ο ορισμός της ομάδας εργασίας. Στην συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Κωνσταντίνου Ντούνα, Διευθυντή Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ με τίτλο «Καταδυτικά Πάρκα με τεχνητούς υφάλους: Καινοτόμες εφαρμογές στην Περιφέρεια Κρήτης».

Το παρόν έδωσε ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης και ιδρυτικό μέλος της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, και ο Δήμαρχος Αρχανών – Αστερουσίων και μέλος της ΕΔΠ της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλης.

Στόχος του Διατοπικού σχεδίου είναι η καταγραφή, η αποτύπωση, και ιεράρχηση κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές θάλασσες και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές. Οι παράκτιες ζώνες είναι σχετικά εύθραυστα οικοσυστήματα. Η άτακτη αστικοποίηση και ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τις πιέσεις που προέρχονται από εντατικές τουριστικές, αλιευτικές και γεωργικές δραστηριότητες, μπορεί να οδηγήσουν σε ραγδαία υποβάθμιση των παράκτιων βιοτόπων και πόρων. Αντίστοιχα και οι κίνδυνοι από τροπικά τοξικά ψάρια ή άλλους παράγοντες που βλάπτουν το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, χρήζουν παρακολούθησης, πρόληψης και ανάληψης δράσεων για την επίλυση τους. Οι σκοποί του Διατοπικού προγράμματος είναι οι θαλάσσιες απειλές, η πιστοποίηση των παράλιών και τα ξενικά ψάρια. Έπειτα από συζήτηση, αποφασίστηκε η ευαισθητοποίηση να αποτελέσει την «ομπρέλα» για όλα τα παραπάνω.

Το Σάββατο 13 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Θαλασσόκοσμο της Κρήτης «Cretaquarium», όπου συστεγάζεται και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών.