Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, σας καλεί να συμμετάσχετε στην πρώτη εκδήλωση του προγράμματος From the GroundUp: Fostering Rural Youth Participation in the EU Agenda, την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου και διοργανώνεται από τον επικεφαλής εταίρο LAG Sdruzeni SPLAV (Τσεχία).

Η εκδήλωση έχει τίτλο «Τρέχουσες πολιτικές που επηρεάζουν τις αγροτικές και περιφερειακές περιοχές στην Ευρώπη» (Current political narratives that impact rural, peripheral areas in Europe) και θα την προλογίσει η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα. Vera Jourová.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και χρειάζεται εγγραφή μέσω του συνδέσμου  https://forms.gle/7kHFgqgw8vCQFAg89.

Στις 28 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του έργου για την συζήτηση οργανωτικών θεμάτων.

Στόχος του έργου From the GroundUp: Fostering Rural Youth Participation in the EU Agenda είναι η αύξηση της ενημέρωσης σε θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών -και ειδικά των νέων- από αγροτικές και περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης στις Ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές.

Το έργο From the GroundUp: Fostering Rural Youth Participation in the EU Agenda είναι μια κοινή δράση φορέων από 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα CERV της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του έργου, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2024 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2025, θα πραγματοποιηθούν 8 εκδηλώσεις (συνέδρια, σεμινάρια κτλ) είτε μέσω διαδικτύου είτε και με φυσική παρουσία με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής θα οργανώσει ένα συνέδριο με φυσική παρουσία τον Σεπτέμβριο 2024 και θα φιλοξενήσει εκπροσώπους από όλους τους εταίρους του έργου.

Δείτε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας (μόνο για τους εταίρους) εδώ

Δείτε το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας (ανοιχτή εκδήλωση) εδώ