Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης φιλοδοξεί να είναι πρωτοπόρο μιας νέας προσέγγισης για τις τις νησιωτικές περιοχές στην Ευρώπη και μέσω αυτής της πρωτοβουλίας να καταδείξει τις ανισορροπίες μεταξύ των ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών.