Πρόκειται για το πρώτο και μεγαλύτερο Κέντρο περίθαλψης αγρίων ζώων στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο και από τα λίγα Κέντρα παγκοσμίως που περιθάλπει όλα τα είδη άγριας πανίδας. Ξεκίνησε τη δράση του το 1984, ενώ το 1990 συστάθηκε υπό τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με έδρα των δραστηριοτήτων του την Αίγινα.
Στα 30 χρόνια της αδιάκοπης λειτουργίας του, είχε περισσότερες από 170.000 εισαγωγές περιστατικών από όλη την Ελλάδα. Σήμερα φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις τους στην Αίγινα μόνιμα είτε προσωρινά, 2000 περίπου άγρια ζώα, στην πλειοψηφία τους πτηνά, τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν σε σπάνια είδη. Το ΕΚΠΑΖ έχει πανελλαδική εμβέλεια και λειτουργεί μέσα από ένα ευρύ δίκτυο Εθελοντών, Σταθμών Πρώτων Βοηθειών, συνεργαζόμενων Κτηνιάτρων, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Φιλοζωικών Σωματείων.